પાંચમો વેદ !

પંચમવેદ
“શ્રી
રામકૃષ્ણ
કથામૃત”.

નોંધઃ શિકાગોલેન્ડના શ્રી રામકૃષ્ણ યુનિવર્સલ ટેમ્પલના મુખ્ય સ્વામી ઈશાત્માનંદજી મહારાજ “પંચમવેદ” વિશે વ્યાખ્યાનો આપે છે. “શ્રી રામકૃષ્ણ કથામૃત” છે પંચમવેદ. આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક સ્વામી ઈશાત્માનંદજી મહારાજને અર્પણ કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: