માયાપટ (૩૧)

“એમ લાગે છે કે આપણા સુખના દિવસો હવે પૂરા થયા છે. સુખનો સૂરજ હવે આથમવા માંડ્યો છે. દુઃખનાં વાદળ આપણને ચારે બાજુથી ઘેરી વળ્યાં છે.” મોહિનીએ સહજતાથી જીવનનું તત્વજ્ઞાન છેડ્યું.

“તારા તત્વજ્ઞાન માટે અત્યારે સમય નથી,” નારદ લગભગ રડતા અવાજે બોલ્યા.

“પણ તમે પાછું વળી વળીને શું જોયા કરો છો? અમને મ્ંદિર સુધી દોરી જાઓને,” મોહિનીએ ઉંચા સ્વરમાં બોલીને આજીજી કરી. [પછી નારદ મોહિની અને બાળકોને મંદિર સુધી દોરી ગયા?]

(વધુ હવે પછી …)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: