ગાંધીજીની ઊંચાઈ

કેટલા

ઊંચા

હતા

ગાંધી ?

નોંધઃ આજે ઓક્ટોબર ૨, ૨૦૧૩; ગાંધી જન્મદિન. હકીકતમાં આ લખનારે “ગાંધીજીની ઊંચાઈ” નામની વાર્તા લખી છે જે અનૂળતાએ આ બ્લોગ (www.GirishParikh.wordpress.com) પર પોસ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરીશ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: