ચતુર્માત્રા “નારી” !

બે છે “નર” શબ્દની માત્રા,

“નારી”ની છે ચતુર્માત્રા !

નોંધઃ ‘ધરતી’ માસિકના સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩ના અંકમાં તુલસીભાઈ પટેલે એમના લેખ “દીકરીઓને પાંખો આપો, એ અકાશને આંબશે” ની શરૂઆત  રાષ્ટ્રીય કવિ મૈથિલીશરણ ગુપ્તના હિન્દી કાવ્યની પંક્તિઓથી કરી છે જે “નારી” શબ્દની ચાર માત્રાઓનો નિર્દેશ કરે છે. એ પરથી ઉપરની પંક્તિઓ સ્ફૂરી જે મૈથિલીશરણ ગુપ્ત તથા તુલસીભાઈ પટેલને અર્પણ કરું છું.

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: