શિવપંથ “ધી ગુડ રોડ”

શાંતાનુકૂલ

વાયુ

શિવપંથ

“ગુડરોડ”.

ઓસ્કાર ૨૦૧૪માં મોકલવા માટે પસંદ થયેલી ગુજરાતી ફિલ્મ “ધી ગુડ રોડ” માટેનું આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક મહાકવિ કાલીદાસ કૃત “શાકુંતલમ” નાટકના “શાંતાનુકૂલ પવનશ્ચ શિવશ્ચ પંથા …” શ્ર્લોક પરથી સ્ફૂર્યું છે. આ મુક્તક મહાકવિ કાલીદાસ તથા “ધી ગુડ રોડ” ફિલ્મના સર્જકોને અર્પંણ કરું છું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: