કહે તે કરો … !

રામકૃષ્ણ

કહે

તે

કરો !

નોંધઃ પૂજ્ય શ્રી ડોંગરે મહારાજ “શ્રીમદ ભગવત રહસ્યના ‘નવમ સ્કંધ’માં કહે છેઃ “રામ કરે તે કરો. કૃષ્ણ કહે તે કરો.” પણ રામ અને કૃષ્ણ બન્નેનો અવતાર ગણાતા શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસનો ઉપદેશ એવો છે કે રામકૃષ્ણ કહે તે કરો એમ કહી શકાય. એમનો ઉદેદેશ સંસારીઓ માટે પણ છે, અને સાધુ થનારા કે સાધુ હોય એમના માટે પણ છે.
રસમય પુસ્તક THE GOSPEL OF SRI RAMAKRISHNA માં સંસારીઓ માટે ઘણો ઉપદેશ છે. પુસ્તક ઓન લાઈન વાંચોઃ www.ramakrishnaivekananda.info. એ વેબ સાઈટ પર કેટલાક ભાગ હિંદીમાં પણ છે.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: