સૂતેલાને શું મળે? જાગતો શું પામે?

સૂતેલાને

સંસાર

જાગતાને

ભગવાન.

નોંધઃ પૂજ્ય શ્રી ડોંગરે મહારાજના “શ્રીમદ ભાગવત રહસ્ય”માં ‘નવમ સ્કંધ’ વાંચતા ઉપરનું ચતુર્શબ્દ મુકતક સ્ફૂર્યું. આ મુક્તક પૂજ્ય શ્રી ડોંગરે મહારાજને અર્પણ કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: