શબ્દજીવી !

થાવું
શબ્દજીવી
જીવને !
નોંધઃ “કલમજીવી” શબ્દ તો જાણીતો છે. “શબ્દજીવી” શબ્દ અંકિત ત્રીવેદીએ યોજ્યો લાગે છે.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: