નિવૃત્તિની નફાકારક પ્રવૃત્તિ શા માટે ? (પ્રાસ્તાવિક)

આપણી એક કહેવત છેઃ જુવાનીનું રળ્યું ને ઘડપણનું દળ્યું !
અલબત્ત, જુવાનીમાં રળી લેવું જોઈએ. પણ ઘડપણમાં પ્રવૃત્તિ તો કરવી જ જોઈએ. મનગમતી પ્રવૃત્તિ(ઓ) કરવાથી આનંદ આવશે, અને લાંબુ સ્વસ્થ જીવન પણ જીવાશે.
જે પ્રવૃત્તિઓ કરવાની આપને ઇચ્છા છે પણ નથી કરી શક્યા એ કરવાનો અવકાશ આપને ઘડપણમાં મળશે. અલબત્ત, જુવાનીમાં પણ આપ ધનોપાર્જનની પ્રવૃત્તિ સાથે શિસ્તપૂર્વક સમય ફાળવીને મનગમતી પ્રવૃત્તિઓ કરી શકો છો.  (આ બ્લોગ (www.GirishParikh.wordpress.com) ના “નિવૃત્તિની નફાકારક પ્રવૃત્તિ” વિભાગમાંથી આપને ઘણા આઈડીઆ મળશે.)
પણ પ્રશ્ન આ છેઃ નિવૃત્તિમાં નફાકરક પ્રવૃત્તિ શા માટે ?
સ્પષ્ટ જવાબ આ છેઃ મફ્ત વસ્તુ કે સેવાની કદર  ભાગ્યે જ થતી હોય છે!
મારા એક નિકટના સ્વર્ગસ્થ મિત્રનો અનુભવ કહુંઃ
એ એક ઉત્તમ કલાકાર હતો અને એના શહેરના મંદિરમાં ડેકોરેશન વગેરે કરીને વિના મૂલ્યે સેવા આપતો હતો.
જ્યારે મંદિરમાં ઉત્સવો ઉજવાતા ત્યારે પૈસા અપનારાઓનાં સન્માન થતાં પણ આપણા રામ (મારા મિત્ર)નો કોઈ ભાવ પૂછતું નહીં.
મિત્રનાં પત્નીએ મિત્રને કહ્યું કે હવે પૈસા લઈને જ કામ કરો. યોગ્ય લાગે તો પછીથી એ પૈસાનું મંદિરને દાન કરી દો.
મારો અનુભવઃ એક સંસ્થા માટે હું વિના મૂલ્યે પબ્લિક રીલેશન્સની સેવા આપતો હતો. કોઈ કોઈ વખત મારે જરૂરી માહિતિ મેળવવા માટે કલાકો સુધી બેસી બેસી રહેવું પડતું હતું! અલ્બત્ત, સમયનું મૂલ્ય પૈસાથી પણ વધુ છે — ગુમાવેલા પૈસા પાછા મેળવી શકાય પણ ગયેલો સમય પાછો આવતો નથી.
મેં નોમીનલ ફી લેવાનું શરૂ કર્યું અને પછી મારે માહિતિ મેળવવા બેસી રહેવું પડતું નહોતું.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: