હાસ્યસાગર !

રતિલાલ

બોરીસાગર

કે

હાસ્યસાગર !

નોંધઃ “ગુજરાત ટાઈમ્સ”ના “સપ્તક”માં રતિલાલ બોરીસાગરનાં હાસ્યસર્જનો વાંચતો રહું છું. એ પેપરના જુલાઈ ૧૨, ૨૦૧૩ના અંકના “સપ્તક”માં એમની “ફોટાઓની કરમકહાણી” વાંચવાનું કરમ કર્યા પછી આ મુક્તક રચવાની પ્રેરણા થઈ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: