આદિલ સાહબ (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

અલગ
વાત
આદિલ
સાહબની !

નોંધઃ આદિલ મન્સૂરી આપણા લાડીલા ગઝલકાર છે.
“આદિલસાહબકી તો બાત હી અલગ હૈ !”

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: