સદા આનંદમય ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

આત્મા
સદા
આનંદમય
છે.

નોંધઃ પૂજ્ય શ્રી ડોંગરેજી મહારાજના “શ્રીમદ ભાગવત રહસ્ય”ના સપ્તમ સ્કંધમાં આત્મા વિશે આ વાત વાંચી. ખરેખર “આત્મા સો પરમાત્મા.”

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: