“હાય!” ન બોલો … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

“હાય!”ને
બદલે
બોલો
“હરિ”.

નોંધઃ પૂજ્ય શ્રી ડોંગરેજી મહારાજના “શ્રીમદ ભાગવત રહસ્ય”માં ષષ્ઠ સ્કંધમાં આ વાત આવે છે. આ મુક્તક પૂજ્ય શ્રી ડોંગરેજી મહારાજને અર્પણ કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: