સુંદરકાંડની વિવાદાસ્પદ ચોપાઈ (શ્રીરામચરિતમાનસ આનંદઃ ૨)

“શ્રીરામચરિતમાનસ આનંદ”ની આ લેખમાળાને હાલ ડ્રાફ્ટ ગણશો. અલબત્ત, આ લેખમાળાના મણકા સર્જાતા જાય છે.

ઢોલ ગવાંર સૂદ્ર પસુ નારી
સકલ તાડના કે અધિકારી

સુંદરકાંડની આ ચોપાઈ વિવાદાસ્પદ છે. સીતામાતાના સ્વરૂપ સમી નારી માટે સંત તુલસીદાસે એ તાડનાની અધિકારી છે એમ શા માટે લખ્યું?

(વધુ હવે પછી …)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: