માયાપટ (વાર્તા): ૧

હાન મુની અને વિદ્વાન એવા નારદ કૃષ્ણ સાથે ગૌરવપૂર્વક ચાલી રહ્યા છે. ઉતાવળ વિનાનાં ડગલાં ભરતાં ભરતાં બન્ને વાતો કરી રહ્યા છે. તેજોમય પીતાંબરમાં સજ્જ કૃષ્ણનાં વાન વાદળ જેવાં છે. શિર પર ચમકતા મુગટમાં મોરપીંચ્છ સોહી રહ્યું છે. એમના બન્ને લાંબા હાથ એમની ચાલ સાથે લયબદ્ધ ઝૂલી રહ્યા છે. એમની દિવ્ય દૃષ્ટિમાં સમગ્ર બ્રહ્માંડ ને અગણિત વિશ્વો સંતાયેલાં છે. એ આંખો અત્યારે કરૂણામય દેખાય છે, પણ એ ધારે તો સૂર્યની જેમ દાહક પણ બની શકે અથવા કૃપાની વર્ષા પણ કરી શકે.
(વધુ હવે પછી …)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: