રામનું કામ (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

સાથે
કરીએ
રામનું
કામ.

નોંધઃ આ ચતુર્શબ્દ મુક્તકનો સંબધ આ લખનારના જીવનના એક મહત્વના કાર્ય સાથે છે. મોડેસ્ટો કેલિફોર્નિયાના શ્રી રામ મંદિરને આ લખનારે એના સાથીદાર શ્રી વિજય ગૌરની સાથે મળીને Place of Faith in Modesto California: SHREE RAM MANDIR નામનું નાનકડું (પણ મહત્વમાં મોટું) પુસ્તક પ્રગટ કરવાનું તથા વેબ સાઇટ પર પોસ્ટ કરવાનું પ્રપોઝલ કર્યું છે.
અલબત્ત, રામનું આ કામ સહુએ સાથે મળીને કરવાનું છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: