ચાલો, ભાષાનું ગૌરવ વધારીએઃ ૮

શક્તિશાળી અને લોકપ્રિય માધ્યમ છે ટીવી અને ફિલ્મો.

ગુજરાતીમાં કલાત્મક અને લોકપ્રિય ટીવી સીરિય્લો પણ બનવી જોઈએ. હાલ અમેરિકામાં ટીવી એશિયા પર રજૂ થતી “છૂટાછેડા” સીરિયલ જોવાનું આ લખનાર ચૂકતો નથી, અને  બીજા અનેક ગુજરાતીઓ પણ નહીં ચૂકતા હોય. સીરિયલનાં સબ ટાઈટલ દ્વારા ગુજરાતી ન જાણનારા પણ સીરિય્લ માણી શકે છે.

હવે ગુજરાતી ફિલ્મો વિશ

શ્રેષ્ઠ ફોરેન ફિલ્મનો ઓસ્કાર જીતવા ૨૦૧૩માં ગુજરાતી ફિલ્મ “ધી ગુડ રોડ” પસંદ થઈ હતી પણ એ ગુડ (સારો) શો (દેખાવ) ન કરી શકી!

પણ ગુજરાતી ફિલ્મ ઓસ્કાર હરીફાઈ માટે પસંદ થઈ એ આનંદની વાત છે, અને ભવિષ્યમાં સર્વાંગસુંદર લોકપ્રિય ગુજરાતી ફિલ્મ ઓસ્કાર જીતી પણ શકે.

મારી યાદ મુજબ સત્યજીત રાયને એમની ફિલ્મો માટે સ્પેશ્યિયલ ઓસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો ત્યારે એમણે ઓસ્કારને ફિલ્મોનું નોબેલ પ્રાઈઝ કહ્યું હતું.

આપણી પાસે ઉત્તમ ગુજરાતી સાહિત્યનો ખજાનો છે. એમાંથી પસંદ કરેલી કૃતિઓ પરથી વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ફિલ્મોમાં સ્થાન લઈ શકે એવી ગુજરાતી ફિલ્મો બનાવી શકાય. સબ ટાઈટલ સાથેની આ ફિલ્મોને સહુ કોઈ માણી શકે. અને યોગ્ય પ્રમોશન કરવામાં આવે તો એમાંની ઘણી ફિલ્મો લોકપ્રિય પણ થઈ શકે.

ગુજરાતી ફિલ્મોનો સુવર્ણ યુગ આવે અને ગુજરાતી ભાષાનું ગૌરવ વધે એવી મા ગુર્જરી અને માબોલીને પ્રાર્થના કરું છું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: